Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeHealth insuranceBosnia and Herzegovina

Здравствено осигурање

Description

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Споразуми о социјалном осигурању Босна и Херцеговина је  потписала са: Хрватском, Турском, Србијом, Црном Гором, Македонијом, Словенијом, Аустријом, Њемачком, Белгијом, Холандијом, Луксембургом.

Странцима у Босни и Херцеговини ће бити покривени сви здравствени трошкови, осим ако нису обухваћени осигурањем како је предвиђено билатералним уговором о здравственом осигурању између њихове земље поријекла и Србије. Осигурана лица из Аустрије и Словеније могу користити европску картицу здравственог осигурања у РС.

Услуге, покривеност и трошкови

Здравственом службом у земљи управља државни фонд за здравствено осигурање (ФЗО). Очекујте добро обучено особље, али и дугачке редове и проблеме због недостатка расположивих средстава и опреме у јавним здравственим центрима и болницама.

ФЗО покрива медицинске услуге као што су специјалистички третман, хоспитализација, рецепти, трудноћа, порођај и рехабилитација. Провјерите код свог послодавца да ли сте регистровани у ФЗЗ.

Картице за здравствену заштиту издају се годишње, а босански послодавци су обавезни да их обезбиједе особљу са пуним радним временом, иако то може бити неприхватљиво код одређених послодаваца. Уз ову картицу здравственог осигурања имате право приступа државним медицинским установама и бесплатно примате здравствену заштиту уз неке изузетке.

Међутим, за самозапослене, очекује се пуни допринос. Незапослени, старији, пензионери, они који трпе дуготрајне болести и они на породиљском одсуству изузети су од плаћања.