Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeRecognition of diplomasBosnia and Herzegovina

Признавање квалификација

Description

Priznavanje kvalifikacija

Признавање иностраног високошколског документа је процес којим носилац документа успоставља право на континуирано образовање или запослење. Центар за информисање и признавање квалификација у високом образовању – ЦИП је јединствено административно тијело које је одговорно за процес признавања квалификација за територију цијеле Босне и Херцеговине.

ЦИП сарађује са сљедећим надлежним институцијама Босне и Херцеговине: Министарством цивилних послова БиХ, Министарством просвјете и културе Републике Српске, Федералним министарством просвјете и науке, кантоналним министарствима образовања, Одјелом за образовање у Влади Брчко Дистрикта БиХ, Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета, Комисијом за информирање и признавање Републике Српске и високошколске установе у Босни и Херцеговини.

Према Оквирном закону о високом образовању у Босни и Херцеговини, ЦИП је задужен за:

  • информисање и признавање у области високог образовања;

  • координирање и међународну размјену академског особља, студената и програма у области високог образовања;

  • представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности;

  •  путем међународне мреже центара за информације (мреже ENIC/NARIC), пружање информација високошколским установама у БиХ у вези са страним високошколским установама и програмима, као основ за признавање степена и диплома за даљње школовање на високошколским установама у БиХ и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;

  • даје обавјештење и мишљење о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху настављања школовања на високошколским установама у БиХ;

  •  даје савјете и информације о питањима из свог дјелокруга странама са законитим интересом;

  • у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима, доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван 17 БиХ с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која проистичу из стечене квалификације.