Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in Europe, Working in EuropeEntry conditions/visasBosnia and Herzegovina

Visa formalities

Description

Савјет министара Босне и Херцегвоине је дефинисао безвизни и визни режим, као и појединости о држављанима земаља који за улазак у Босну и Херцеговину требају неки други документ поред пасоша.

Улазак и излазак из земље је једноставан уколико имате одговарајућу документацију.

Држављани сљедећих земаља могу ући у Босну и Херцеговину са пасошем или личном картом која потврђује идентитет и држављанство:

  • Земље чланице Европске уније

  • Земље потписнице Шенгенског споразума

  • Андоре, Црне Горе, Лихтенштајна, Монака, Сан Марина, Србије, Свете апостолске столице и Швајцарске

Детаљне информације о државама чији су грађани изузети од виза за улазак у Босну и Херцеговину можете пронаћи на линку.

Осталима су потребне визе које се могу прибавити у амбасадама и конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у свијету. Формално, особе које уђу Босну и Херцеговину са визом, имају обавезу пријаве боравка у полицији у року од 24х од уласка у државу.

Уколико улазите у Босну и Херцевогину са приватним моторним возилом, потребно је да имате потврду о регистрацији возила, доказ о власништву над возилом и доказ о посједовању полисе осигурања валидног на територији Босне и Херцеговине. Уколико не посједујете такво осигурање, потребно је да га купите на граничном прелазу.

Минимум средстава потребних за боравак странаца на територији Босне и Херцеговине је 150 БАМ – 150 конвертибилних мараца (или еквивалент у доступној конвертибилној валути), за сваки дан планираног боравка.

 

Листа амбасада и конзуларних представништва Босне и Херцеговине у свијету

Листа страних амбасада и конзуларних представништава у Босни и Херцеговини

 

Истицање важења визе

Захтјев за продужење рока важења виза подноси се органу Министарства унутрашњих послова, надлежном за послове страних држављана, према мјесту пребивалишта страног држављанина.

Датум истека визе се продужава за период до 90 дана.

 

Визне информације