Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeMedical careBosnia and Herzegovina

Здравствена заштита

Description

Обавезно здравствено осигурање у Републици Српској спроводи Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС). Засновано је на принципима солидарности, узајамности и једнакости свих особа укључених у обавезно здравствено осигурање. То значи солидарност младих са старим, здравих са болеснима и богатих са сиромашнима. Сви осигураници РС  имају једнака права, без обзира на износ који плаћају за здравствено осигурање или на основу које су регистровани за здравствено осигурање.

 

Коришћење права из обавезног здравственог осигурања условљено је плаћањем доприноса за здравствено осигурање. Осим тога, из овог правила искључују се лица која припадају сљедећим категоријама: дјеца млађа од 15 година, труднице и породиље, војне инвалиде, породице погинулих војника, особе које пате од малигних болести, дијабетеса, заразних болести, менталних болести, прогресивних поремећаја у мишићима , особе са трансплантираним органима и особама које су укључене у  донирање и размјену људских ткива и ћелија људских органа. Овим категоријама грађана, под условом да су регистровани у здравственом осигурању, омогућено је коришћење права обавезног здравственог осигурања, иако се за њих не плаћају доприноси за здравствено осигурање.

Грађани земаља са којима је БиХ потписала уговоре о социјалном осигурању, током боравка у РС-у, Босни и Херцеговини, могу користити здравствену заштиту у складу са споразумом.

Списак ових земаља: Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Мађарска, Турска, Холандија, Аустрија, Њемачка, Италија, Белгија, Луксембург, Велика Британија, Чешка Република, Словачка; прије  доласка у Републику Српску, у својој земљи треба да попуне и овјере неопходне формуларе, на основу којих ће бити осигурани током боравка у  Републици Српској. За потребне процедуре прије доласка у РС треба да се  детаљније информишу у земљама из којих долазе. Здравствене услуге могу се користити у здравственим установама које имају уговор са Фондом за здравственог осигурања Републике Српске, а обим права се даје на основу пацијентовог здравственог картона. Приликом коришћења осигураних здравствених услуга земаља са којима је БиХ потписала споразум, странци су обавезни да се придржавају процедура које је прописала Република Српска и да је прије кориштења здравствене заштите од стране организационих јединица Фонда затраже издавање формулара (листа болница).

За осигуранике Аустрије и Словеније, европска картица осигурања важи за здравствено осигурање. Грађани тих држава могу користити услуге свих јавних здравствених установа.

Ако долазите из земље која није потписала уговор са нашом земљом, имате на располагању велики број приватних клиника и клиника који су у складу са свим међународним здравственим стандардима.

 

За више информација посјетите службене странице ентитетских фондова:

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Завод за здравстевно осигурање и реосигурање ФБиХ