Информације о социјалној сигурности

Working in Europe | Pension rights, Unemployment | Bosnia and Herzegovina

Босна и Херцеговина је обавезна да гарантује остваривање социјалних права на правичан, адекватан и недискриминаторан начин у складу са обавезама које произилазе из међународних и европских инструмената о људским правима (Међународна конвенција о економским, социјалним и културним правима из 1966. године и Ревидирана Европска социјална повеља из 1996.године).

Систем социјалне сигурности у Босни и Херцеговини обухвата: социјално осигурање, социјалну помоћ, породичну и дјечију помоћ и ветеранску заштиту. У оквиру програма социјалног осигурања постоје: пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и здравствена заштита и осигурање од незапослености.

Страни држављани су дио система социјалног осигурања само ако су запослени у предузећу које плаћа социјални допринос држави за њих.

Доприноси за социјално осигурање у БиХ регулисани су на ентитетском нивоу. Већи дио доприноса плаћа послодавац, а страни држављанин плаћа у просјеку 33% трошкова.

 

Корисни линкови за додатне информације:

Савјет Европе 

Министарство за људска права и избјеглице

Министарство безбједности Босне и Херцеговине