Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeTaxation/salariesBosnia and Herzegovina

Порези

Description

Босну и Херцеговину (БиХ) чине два територијална и административна ентитета - Република Српска (РС) и Федерација БиХ (ФБиХ) - и један округ, Дистрикт Брчко (БД).

Основне категорије пореза су:

  • Порез на додату вриједност
  • Порез на добит предузећа
  • Порез на доходак
  • Порез на имовину
  • Доприноси за социјално осигурање које плаћају послодавци и запослени

Акцизе, посебна врста пореза на промет плаћена за неке производе као што су нафтни производи, производи од дувана, безалкохолна пића, алкохолна пића, пиво, вино и кафа.

Сваки ентитет има своје законодавство о порезу на доходак. Генерално, у оба ентитета, статус пореза на лични доходак особе (ПИТ) одређује се пребивалиштем за потребе ПИТ-а, и извор прихода који појединац остварује. Стопа пореза у ФБиХ и РС је 10 процената.

Пословни путници који бораве мање од 183 дана у години у ФБиХ или РС опорезују се на приходе остварене у ФБиХ или РС. Ако живите и радите у Босни и Херцеговини више од 183 дана у години, сматрате се резидентом за пореске сврхе и плаћате порез на доходак по БиХ законима.

Већина роба и услуга се опорезују. Порески обвезници су дужни да наплаћују ПДВ приликом испоруке робе и услуга. ПДВ се мора израчунати ако се роба и услуге користе у не-пословне сврхе. Стандардна стопа ПДВ-а је 17%, а режим ПДВ-а једнако се примјењује у цијелој земљи Босне и Херцеговине. У Босни и Херцеговини нема смањене стопе ПДВ-а. Ослобађајуће особе су сва физичка или правна лица регистрована или се морају регистровати за ПДВ. Различите робе су услуге ослобођене ПДВ-а, укључујући медицинску његу, услуге књижења, финансијске услуге, образовање и разне мање прилике.

Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине