Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeTaxation/salariesBosnia and Herzegovina

Porezi

Description

Bosnu i Hercegovinu (BiH) čine dva teritorijalna i administrativna entiteta - Republika Srpska (RS) i Federacija BiH (FBiH) - i jedan okrug, Distrikt Brčko (BD).

Osnovne kategorije poreza su:

  • Porez na dodatu vrijednost
  • Porez na dobit preduzeća
  • Porez na dohodak
  • Porez na imovinu
  • Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaćaju poslodavci i zaposleni

Akcize, posebna vrsta poreza na promet plaćena za neke proizvode kao što su naftni proizvodi, proizvodi od duvana, bezalkoholna pića, alkoholna pića, pivo, vino i kafa.

Svaki entitet ima svoje zakonodavstvo o porezu na dohodak. Generalno, u oba entiteta, status poreza na lični dohodak osobe (PIT) određuje se prebivalištem za potrebe PIT-a, i izvor prihoda koji pojedinac ostvaruje. Stopa poreza u FBiH i RS je 10 procenata.

Poslovni putnici koji borave manje od 183 dana u godini u FBiH ili RS oporezuju se na prihode ostvarene u FBiH ili RS. Ako živite i radite u Bosni i Hercegovini više od 183 dana u godini, smatrate se rezidentom za poreske svrhe i plaćate porez na dohodak po BiH zakonima.

Većina roba i usluga se oporezuju. Poreski obveznici su dužni da naplaćuju PDV prilikom isporuke robe i usluga. PDV se mora izračunati ako se roba i usluge koriste u ne-poslovne svrhe. Standardna stopa PDV-a je 17%, a režim PDV-a jednako se primjenjuje u cijeloj zemlji Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini nema smanjene stope PDV-a. Oslobađajuće osobe su sva fizička ili pravna lica registrovana ili se moraju registrovati za PDV. Različite robe su usluge oslobođene PDV-a, uključujući medicinsku njegu, usluge knjiženja, finansijske usluge, obrazovanje i razne manje prilike.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH