Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesBosnia and Herzegovina

Porodica/trudnoća

Description

Porodiljsko odsustvo

Prema zakonima o radu u oba entiteta (FBiH i RS) tokom trudnoće, rođenja djeteta i njege djeteta, žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od jedne godine bez prekida, a za dvojke, treće ili bilo koje sljedeće dijete , žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 18 mjeseci bez prekida.

Na osnovu nalaza sertifikovanog ljekara, žena može započeti porodiljsko odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.

Prilikom korišćenja porodiljskog odsustva radnik ima pravo na isplatu plata u skladu sa zakonom.

Prenatalna njega

Za žene, vezano za planiranja porodice, period tokom trudnoće, prilikom porođaja i trajanja porodiljskog odsustva, obezbeđuje se:

  • pregledi i tretmani od strane ginekologa i babice u vezi s planiranjem porodice, trudnoćom (uključujući prenatalni period, porođaj i postpartalni period), uslovi koji mogu izazvati komplikacije trudnoće i prekid trudnoće iz medicinskih razloga, bolnički tretman kad je medicinski neophodan i porođaj u zdravstvenim ustanovama, patronažne posjete i porodiljska briga i rutinska njegu njegovateljske sestre, dijagnoza i liječenje steriliteta, in vitro oplodnja, bliže regulisano posebnim aktom Fonda.

Postoje dvije opcije za prenatalnu njegu - posjete doktoru u javnom sistemu (u klinici poznatoj kao Dom zdravlja ili Bolnica) ili posjete privatnom ginekologu. Ženama se savetuje da imaju ultrazvuk najmanje jednom mjesečno tokom čitave trudnoće. Postoje dvije mogućnosti koje žene imaju kada je riječ o porođaju, da odu u svoju lokalnu javnu porodilišnu bolnicu ili jednu od privatnih bolnica lociranih u Banja Luci ili Palama.