Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeMedical careBosnia and Herzegovina

Zdravstvena zaštita

Description

Obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj sprovodi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS). Zasnovano je na principima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti svih osoba uključenih u obavezno zdravstveno osiguranje. To znači solidarnost mladih sa starim, zdravih sa bolesnima i bogatih sa siromašnima. Svi osiguranici RS  imaju jednaka prava, bez obzira na iznos koji plaćaju za zdravstveno osiguranje ili na osnovu koje su registrovani za zdravstveno osiguranje.

Korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uslovljeno je plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Osim toga, iz ovog pravila isključuju se lica koja pripadaju sljedećim kategorijama: djeca mlađa od 15 godina, trudnice i porodilje, vojne invalide, porodice poginulih vojnika, osobe koje pate od malignih bolesti, dijabetesa, zaraznih bolesti, mentalnih bolesti, progresivnih poremećaja u mišićima , osobe sa transplantiranim organima i osobama koje su uključene u  doniranje i razmjenu ljudskih tkiva i ćelija ljudskih organa. Ovim kategorijama građana, pod uslovom da su registrovani u zdravstvenom osiguranju, omogućeno je korišćenje prava obaveznog zdravstvenog osiguranja, iako se za njih ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Građani zemalja sa kojima je BiH potpisala ugovore o socijalnom osiguranju, tokom boravka u RS-u, Bosna i Hercegovina mogu koristiti zdravstvenu zaštitu u skladu sa sporazumom.

Spisak ovih zemalja: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Turska, Holandija, Austrija, NJemačka, Italija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka; prije  dolaska u Republiku Srpsku, u svojoj zemlji treba da popune i ovjere neophodne formulare, na osnovu kojih će biti osigurani tokom boravka u  Republici Srpskoj. Za potrebne procedure prije dolaska u RS treba da se  detaljnije informišu u zemljama iz kojih dolaze. Zdravstvene usluge mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom za zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a obim prava se daje na osnovu pacijentovog zdravstvenog kartona. Prilikom korišćenja osiguranih zdravstvenih usluga zemalja sa kojima je BiH potpisala sporazum, stranci su obavezni da se pridržavaju procedura koje je propisala Republika Srpska i da je prije korištenja zdravstvene zaštite od strane organizacionih jedinica Fonda zatraže izdavanje formulara (lista bolnica).

Za osiguranike Austrije i Slovenije, evropska kartica osiguranja važi za zdravstveno osiguranje. Građani tih država mogu koristiti usluge svih javnih zdravstvenih ustanova.

 

Za više informacija posjetite službene stranice entitetskih fondova:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Zavod za zdravstevno osiguranje i reosiguranje FBiH