Skip to main content
Bosnia and Herzegovina

Euraxess
Bosna i Hercegovina
Vam želi dobrodošlicu! 

Pružamo informacije i pomoć istraživačima - putem ovog portala, kao i uz podršku naših nacionalnih EURAXESS servisnih centara.

Ukoliko planirate istraživanje ili boravak u jednoj od institucija u Bosni i Hercegovini, obratite se jednom od EURAXESS servisnih centara.

 

 

 

Šta je EURAXESS?

EURAXESS je jedinstven internet portal koji pruža pristup širokom polju informacija i usluga podrške za evropske i neevropske istraživače, koji žele da svoju karijeru nastave ili započnu u Evropi.

EURAXESS pruža podršku istraživačima koji žele da nastave karijeru u nekoj evropskoj zemlji, ali i naučnim organizacijama u potrazi za izvanrednim istraživačkim talentima. EURAXESS je pan-evropska inicijativa, podržana od 40 država širom Evrope.

 

 

Dajte svojoj karijeri impuls

Ovdje možete naći hiljade ponuda za posao, mogućnosti za finansiranje, kao i besplatnu pomoć pri promjeni zemlje u kojoj radite. 

Pridružite se velikom broju istraživača koji već koriste prednosti EURAXESS i dajte svojoj karijeri impuls.

 

 

Uvećajte svoj potencijal!

Imate sjajnu ideju? Treba li Vam pomoć za razvoj?

Ovdje možete pronaći partnere u biznisu i akademskim krugovima koji Vam mogu pomoći pri patentiranju, razvoju, finansiranju itd.

 

 

Pronađite najbolje istraživače!

Tražite nekoga da se pridruži istraživačkom timu? Ovdje možete objaviti slobodna mjesta za rad, pretražiti životopise istraživača ili sklopiti partnerstva u EURAXESS mreži.