Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeHealth insuranceBosnia and Herzegovina

Zdravstvenо osiguranje

Description

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Sporazumi o socijalnom osiguranju Bosna i Hercegovina je  potpisala sa: Hrvatskom, Turskom, Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom, Slovenijom, Austrijom, NJemačkom, Belgijom, Holandijom, Luksemburgom.

Strancima u Bosni i Hercegovini će biti pokriveni svi zdravstveni troškovi, osim ako nisu obuhvaćeni osiguranjem kako je predviđeno bilateralnim ugovorom o zdravstvenom osiguranju između njihove zemlje porijekla i Srbije. Osigurana lica iz Austrije i Slovenije mogu koristiti evropsku karticu zdravstvenog osiguranja u RS.

Usluge, pokrivenost i troškovi

Zdravstvenom službom u zemlji upravlja državni fond za zdravstveno osiguranje (FZO). Očekujte dobro obučeno osoblje, ali i dugačke redove i probleme zbog nedostatka raspoloživih sredstava i opreme u javnim zdravstvenim centrima i bolnicama.

FZO pokriva medicinske usluge kao što su specijalistički tretman, hospitalizacija, recepti, trudnoća, porođaj i rehabilitacija. Provjerite kod svog poslodavca da li ste registrovani kod FZZ.

Kartice za zdravstvenu zaštitu izdaju se godišnje, a bosanski poslodavci su obavezni da ih obezbijede osoblju sa punim radnim vremenom, iako to može biti neprihvatljivo kod određenih poslodavaca. Uz ovu karticu zdravstvenog osiguranja imate pravo pristupa državnim medicinskim ustanovama i besplatno primate zdravstvenu zaštitu uz neke izuzetke.

Međutim, za samozaposlene, očekuje se puni doprinos. Nezaposleni, stariji, penzioneri, oni koji trpe dugotrajne bolesti i oni na porodiljskom odsustvu izuzeti su od plaćanja.