Radne dozvole

Working in Europe | Work permit | Bosnia and Herzegovina

Kada stranac želi da uđe u Bosnu i Hercegovinu sa namjerom da radi ili obavlja druge profitabilne aktivnosti, on može ući samo ako poseduje važeću radnu dozvolu.

Izdavanje radne dozvole

Radna dozvola se može izdati strancu na zahtev pravnog ili fizičkog lica koje namerava da ga angažuje (poslodavac). U zavisnosti od mesta prebivališta, odnosno sedišta poslodavca, radnu dozvolu izdaje organ nadležan za zapošljavanje stranaca na nivou entiteta ili Brčko Distrikta. Radnu dozvolu izdaje organ nadležan za zapošljavanje stranaca na osnovu određene kvote koja se ne računa u kvotu. Radna dozvola se izdaje za određena radna mjesta i / ili određene vrste radne djelatnosti i sa maksimalnim rokom važenja koji ne prelazi jednu (1) godinu.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, stranac mora ispuniti poseban zahtjev za izdavanje radne dozvole od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (u Republici Srpskoj) ili kantonalnih službi za zapošljavanje ili Federalnog instituta za zapošljavanje (u Federaciji Bosna i Hercegovina).

Stranci sa prebivalištem u BiH, stranci sa odobrenom međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini i stranci sa odobrenom privremenom zaštitom imaju pravo raditi u Republici Srpskoj bez obaveze da dobiju dozvolu za rad.

Više informacija o dozvolama za rad stranim državljanima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Više informacija o radnim dozvolama stranim državljanima u Republici Srpskoj

Radno vreme / prekoračenje / odmor

Radna nedelja ima 40 radnih sati. Opšti kolektivni ugovor potpisan između poslodavca i zaposlenog može uključiti i smanjenje broja radnih sati koje ne mogu biti niže od 36 sati nedeljno. U slučaju naglog povećanja obima posla i u drugim slučajevima koji nameću potrebu za završetkom neplaniranog rada u određenom roku, zaposlenik može raditi prekovremeno, ne više od četiri sata dnevno, a najviše 10 sati nedeljno.

Za svaku kalendarsku godinu zaposleni ima pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora za period koji se određuje opštim aktom ili ugovorom o radu.

Vrste zapošljavanja

Ugovor o radu može se zaključiti za rad sa pola radnog vremena, na određeno ili na neodređeno vrijeme. U određenom vremenskom periodu može se potpisati ugovor o radu za specifične okolnosti kao što su sezonski poslovi, specifični projekti itd. Ugovor za određeni vremenski period može trajati najviše dvije godine. Zaposleni ima pravo na socijalno osiguranje i na sva prava koja proizilaze iz ugovora o radu srazmerno vremenu provedenom na poslu.

Poslodavac može potpisati ugovor sa osobom za privremeni i periodični rad vezan za njegovu delatnost. Lice sa kojim je sklopljen ovaj ugovor ima pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Zaposleni takođe može zaključiti poseban ugovor o pružanju usluga za obavljanje poslova izvan linije poslovanja njegovog poslodavca, a u cilju samostalnog izvršenja određenog fizičkog rada ili intelektualnog rada.