Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeResearch LandscapeBosnia and Herzegovina

Istraživanje u Bosni i Hercegovini ili Istraživački pejzaž

Description
 

Privremeni boravak na osnovu naučnog rada može se dodijeliti strancu koji učestvuje u istraživačkim projektima koji su relevantni za BiH, istraživačima i predstavnicima međunarodnih organizacija ili koji su članovi međunarodne naučne misije, koji sprovode istraživanja u BiH od strane  Vijeća ministara, univerzitetski profesori univerziteta u Bosni i poziv za edukatore, naučnike na stručnom i naučnom nivou, stručnjake, nastavnike i predavače stranih kulturnih i obrazovnih ustanova koje obavljaju svoj profesionalni rad u okviru kulturne i obrazovne saradnje.

Za odobrenje / obnovu privremenog boravka stranac mora, pored  dokaza o ispunjavanju opštih uslova za dodjelu privremenog boravka, dostaviti sljedeće dokaze koji opravdavaju boravak na ovoj osnovi:

  • dokaz koji pokazuje da se stranac bavi istraživačkim projektima, 
  • potvrda nadležnog organa koji je vodio projekat je važna za BiH u kojoj je stranac angažovan kao stručnjak za projekat,
  • ugovor ili sporazum o saradnji između nadležnih organa ili institucija u BiH zaključen sa strancem u periodu u kojem je angažovan, prava i obaveze stranaka i garantuje nadležni organu u smislu da  obezbijedi sredstva za izdržavanje, smještaj, zdravstvene troškove i ostali troškove boravka stranaca u BiH i da je stranac na kraju angažmana napustio zemlju.
  • privremeni boravak se odobrava za period određen ugovorom o angažmanu, ali najkasnije u roku od jedne godine, pod uslovom da je važnost putne isprave stranaca za tri mjeseca duže od boravka, odobrenje privremenog boravka strancu ako je BiH ne boravi više od 30 uzastopnih dana, a ne duže od tri meseca godišnje sa prekidima.

Ako ste istraživač Bosne i Hercegovine, koji želi da izgradi svoju karijeru u Evropskom istraživačkom prostoru, kliknite na link "Fellowships and Grants" ispod; da biste istražili mogućnosti finansiranja, kliknite na "Job vacancies" ili kliknite na "Practical Information" da biste pronašli  više informacija o zemlji u koju želite da idete.