Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeAccess to the culture of the host country/language coursesBosnia and Herzegovina

Učenje jezika

Description

U Bosni i Hercegovini se govore tri službena jezika: srpski, bosanski i hrvatski. Za lokalno stanovništvo veoma je važno odrediti jezik kojim govore. U praktičnom smislu, to je  isti jezik.

Razlike su slične razlikama između američkog i britanskog engleskog jezika. Prije rata u bivšoj Jugoslaviji, jezik se nazivao srpsko-hrvatski / hrvatski-srpski jezik. Ovaj naziv se više ne koristi danas. Bosanski / hrvatski / srpski pripadaju grupi slovenskih jezika. Mnoge riječi su slične češkom ili slovačkom, pa čak i poljskom i ukrajinskom. Jezik koji se govori u Bosni i Hercegovini pripada istoj grupi skupini kao što je ruski, ali je i dalje bitno različit.

U Republici Srpskoj, većina znakova je napisana na ćiriličnom pismu, uključujući čak i cestovne znakove, pa je teško znati gdje ste, osim ako ne znate pismo. U Federaciji BiH u upotrebi je samo latinično pisma. Veoma je uobičajeno u gradovima da ćete upoznati ljude koji govore engleski.

Udruga za jezike i kulturu "Lingvisti" u Sarajevu nudi kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Svaka razina traje četiri mjeseca (18 tjedana), sa ukupno 64 časa (4 časa tjedno). Cijena kursa je 117 KM mjesečno (sa PDV-om).

Iako su srpski, hrvatski i bosanski postali zvanični jezici, ostaju potpuno razumljivi među sobom. Ako naučite jedan jezik, možete govoriti sa bilo kim od skoro 20 miliona ljudi u četiri zemlje, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.