Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeMedical careBosnia and Herzegovina

Zdravstvena zaštita

Description
Obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj provodi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS). Temelјi se na načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti svih osoba uklјučenih u obvezno zdravstveno osiguranje. To znači solidarnost mladih sa starim, zdravih sa bolesnima i bogatih sa siromašnima. Svi osiguranici RS  imaju jednaka prava, bez obzira na iznos koji plaćaju za zdravstveno osiguranje ili na osnovu koje su registrirani za zdravstveno osiguranje.

Korištenje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uvjetovano je plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Pored toga, ovo pravilo isklјučue osobe koje pripadaju slјedećim kategorijama: djeca mlađa od 15 godina, trudnice i majčinstvo, vojnici sa invaliditetom, obitelј  poginulih vojnika, osobe koje pate od malignih bolesti, dijabetesa, zaraznih bolesti, mentalnih bolesti, progresivnih poremećaja u mišićima , osobe sa transplantiranim organima i osobama koje su uklјučene u  doniranje i razmjenu lјudskih tkiva i ćelija lјudskih organa. Ove kategorije građana, pod uvjetom da su registrirani u zdravstvenom osiguranju, mogu koristiti  prava obveznog zdravstvenog osiguranja, iako se za njih ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Građani zemalјa sa kojima je BiH potpisala ugovore o socijalnom osiguranju, dok borave  u RS-u, Bosna i Hercegovina mogu koristiti zdravstvenu zaštitu sukladno sporazumu.

Popis tih zemalјa: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Turska, Nizozemska, Austrija, Nјemačka, Italija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka; prije  dolaska u Republiku Srpsku, u svojoj zemlјi treba da popune i ovjere potrebne obrasce, na temelјu kojih će biti osigurani tijekom boravka u  Republici Srpskoj. Za nužne postupke  prije dolaska u RS treba da se  detalјnije informiraju u zemlјama iz kojih dolaze. Zdravstvene usluge mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom  zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a opseg prava dodjelјuje se temelјem zdravstvene iskaznice pacijenta. Pri korištenju osiguranih zdravstvenih usluga zemalјa sa kojima je BiH potpisala sporazum, stranci su dužni da se pridržavaju procedura koje je propisala Republika Srpska i da je prije korištenja zdravstvene zaštite od strane organizacionih jedinica Fonda zatraže izdavanje obrasca (popis bolnica).

Za osiguranike Austrije i Slovenije, europska kartica osiguranja važi za zdravstveno osiguranje. Građani tih država mogu koristiti usluge svih javnih zdravstvenih ustanova.

 

 

Za više informacija posjetite službene stranice entitetskih fondova:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Zavod za zdravstevno osiguranje i reosiguranje FBiH