Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Leaving EuropeDeparture conditions/formalitiesBosnia and Herzegovina

Uvjeti odlaska

Description

Ako putujete kroz jednu od 52 granične točke u Bosni i Hercegovini (40 putničkih / 4 vazdušne / 8 želјezničkih graničnih tačaka), trebate biti svjesni slјedećih prava i obveza koje imate kao fizičke osobe pri prijelazu državne granice.

Stranac može prijeći državnu granicu Bosne i Hercegovine s važećom putnom ispravom samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet i tijekom radnog vremena određenog graničnog prijelaza. Stranac koji je državlјanin susjedne države može prijeći državnu granicu Bosne i Hercegovine i na graničnim prijelazima namijenjenim za promet između Bosne i Hercegovine i susjednih država, osim ako nije drugačije naznačeno sporazumom između Bosne i Hercegovine i susjedne države. (Članak 15. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu).

Putna isprava koja je neophodna za ulazak stranca u Bosnu i Hercegovinu je važeća putovnica ili drugi dokument za putnu ispravu izdan od nadležnog inozemnog organa koji je Bosna i Hercegovina priznala i važeću osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument s fotografijom koja se može koristiti za prelazak granice i koja je priznata međunarodnim ugovorom kojem je jedna strana u Bosni i Hercegovini, kao i putnu ispravu izdanu strancu u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. (Članak 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu).

Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu s važećom putnom ispravom s vizom ili dozvolom za boravak, osim ako Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ili Međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Stranci iz članka 2. Odluke o vizama i članak 4. Odluke o vizama oslobođeni su viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Građani slјedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana na razdoblјe od šest mjeseci od datuma prvog ulaska, osim ako imaju putovnicu ili valјanu osobnu iskaznicu i državlјanstvo:

1) Države članice Europske unije,

2) Države potpisnice Schengen sporazuma i

3) Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Vatikan i Švicarska. (Članak 16. Odluke o vizama).

Više informacija potražite na web stranici Granične policije.

 

Osobni prtlјag

Stavke "osobne prtlјage" putnika koji dolaze iz inozemstva oslobođeni su od uvoznih dažbina ako nisu podložni nikakvim ograničenjima ili zabranama pod uvjetom da taj uvoz nije komercijalan.

"Osobna prtlјaga" označava sve nekomercijalne predmete za osobnu uporabu putnika ili njegovog domaćinstva, uklјučujući predmete koji se koriste tijekom putovanja, pod uvjetom da postoji dokaz o uknjižbi priložene prtlјage iz dolazeće zemlјe u Bosnu i Hercegovinu.

Tarifne postavke sa slјedećim kvantitativnim ograničenjima po putniku i po danu odnose se na:

  • Nekomercijalne robe, uklјučujući darove i suvenire iz putničke osobne prtlјage, uz carinsku vrijednost od najviše 200 KM,
  • Duhanski proizvodi:

           200 cigareta ili

           100 cigarilosa ili

           250 g duhana,

  • Alkoholna pića:

            2 litre vina,

            1 litre alkohola ili alkoholnih pića s više od 22% alkohola (od 2 litre jakog vina, šampanjca ili bilo kojeg drugog napitka);

  • Parfemi i toaletna voda:

          60 ml parfema,

          250 ml toalete vode.