Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeIntellectual Property RightsBosnia and Herzegovina

Intellectual property rights

Description

Okvir za zaštitu intelektualne svojine Bosne i Hercegovine sastoji se od sedam zakona, usvojenih i stavljenih na snagu od strane Parlamenta BiH 2010. godine. Ovi zakoni su usklađeni sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) i zakonodavstvom EU.

  • Zakon o autorskom i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini "Službeni glasnik BiH", tačke 7/02, 32/02 i 76/06

  • Zakon o industrijskoj svojini u Bosni i Hercegovini "Službeni glasnik BiH", broj 3/02 i 29/02

  • Pravilnik o žigovima

  • Regulativa industrijskog dizajna

  • Propisi o nazivima porijekla

  • Pravilnik o postupku dodjele patenta

  • Pravilnik o profesionalnim kriterijumima za obavljanje funkcije koja se odnosi na autorsko pravo i srodna prava

Nadležnost nad istražnim pitanjima intelektualne svojine podijeljena je između carinskih službenika, entitetskih inspektorata i državnih i entitetskih agencija za sprovođenje zakona, a nijedna institucija nema specijalizirane istrage.

Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine zadužen je za rješavanje pitanja intelektualne svojine.

Korisni linkovi:

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

World Intellectual Property Organization: Bosnia and Herzegovina

World Intellectual Property Organization: documents on IPR in Bosnia and Herzegovina