Priznavanje kvalifikacija

Working in Europe | Recognition of diplomas | Bosnia and Herzegovina

Priznavanje inozemnih dokument visokog obrazovanja je proces kojim se nositelj dokumenta utvrđuje pravo na nastavak obrazovanja ili zapošljavanja. Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju - CIP je jedan upravno tijelo nadležno za postupak priznavanja kvalifikacija za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

CIP surađuje sa sljedećim relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine: Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Povjerenstvo za informiranje i priznavanje Republike srpske i višim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP / CIR odgovoran je za:

  • informacije i priznanja u području visokog obrazovanja;

  • koordinaciju i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa na području visokog obrazovanja;

  • zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja u okviru svoje nadležnosti;

  • kroz međunarodne mreže informacijskih centara (ENIC / NARIC), pruža informacije visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim ustanovama i programa visokog obrazovanja, kao temelj za priznavanje stupnjeva i diploma za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini predstavlja Bosna i Hercegovina ove mreže;

  • pružanje informacija i mišljenja o stranim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH;

  • pružiti savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga strankama s legitimnim interesom;

  • u skladu s Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distrikta o priznavanju diploma dobivenih izvan 17 Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proizlaze iz stečene kvalifikacije.