Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeRecognition of diplomasBosnia and Herzegovina

Priznavanje kvalifikacija

Description

Priznavanje inozemnih dokument visokog obrazovanja je proces kojim se nositelj dokumenta utvrđuje pravo na nastavak obrazovanja ili zapošljavanja. Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju - CIP je jedan upravno tijelo nadležno za postupak priznavanja kvalifikacija za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

CIP surađuje sa sljedećim relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine: Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Povjerenstvo za informiranje i priznavanje Republike srpske i višim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP / CIR odgovoran je za:

  • informacije i priznanja u području visokog obrazovanja;

  • koordinaciju i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa na području visokog obrazovanja;

  • zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja u okviru svoje nadležnosti;

  • kroz međunarodne mreže informacijskih centara (ENIC / NARIC), pruža informacije visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim ustanovama i programa visokog obrazovanja, kao temelj za priznavanje stupnjeva i diploma za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini predstavlja Bosna i Hercegovina ove mreže;

  • pružanje informacija i mišljenja o stranim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH;

  • pružiti savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga strankama s legitimnim interesom;

  • u skladu s Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distrikta o priznavanju diploma dobivenih izvan 17 Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proizlaze iz stečene kvalifikacije.