Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesBosnia and Herzegovina

Porodica/trudnoća

Description

Porodiljni dopust

Prema zakonima o radu u oba entiteta (FBiH i RS) tijekom trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porodiljni dopust u trajanju od jedne godine bez prekida, a za dvojke, treće ili bilo koje sljedeće dijete , žena ima pravo na porodiljni dopust u trajanju od 18 mjeseci bez prekida.

Na temelju nalaza ovlaštenog liječnika, žena može započeti porodiljni dopust 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.

Kada koristi porodiljni dopust radnik ima pravo na isplatu plaća sukladno sa zakonom.

Prenatalna skrb

Za žene, vezano za planiranja obitelji, razdoblje trudnoće, prilikom porođaja i trajanja porodiljnog dopusta, osigurano je:

  • pregledi i tretmani od strane ginekologa i babice u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom (uključujući prenatalni period, porođaj i postpartalni period), uvjeti koji mogu izazvati komplikacije trudnoće i prekid trudnoće iz medicinskih razloga, bolnički tretman kad je medicinski neophodan i porođaj u zdravstvenim ustanovama, patronažne posjete i porodiljna skrb i rutinska skrb njegovateljske sestre, dijagnoza i liječenje steriliteta, in vitro oplodnja, bliže regulirano posebnim aktom Fonda.

Postoje dvije opcije za prenatalnu njegu - posjete doktoru u javnom sustavu (u klinici poznatoj kao Dom zdravlja ili Bolnica) ili posjete privatnom ginekologu. Ženama se savetuje da imaju ultrazvuk najmanje jednom mjesečno tokom čitave trudnoće. Postoje dvije mogućnosti koje žene imaju kada je riječ o porođaju, da odu u svoju lokalnu javnu porodilišnu bolnicu ili jednu od privatnih bolnica lociranih u Banja Luci ili Palama.