Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeAccess to the culture of the host country/language coursesBosnia and Herzegovina

Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini

Description

Bosna i Hercegovina se nalazi u centralnom dijelu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu, koji se graniči sa Hrvatskom, a istočno i južno sa Srbijom i Crnom Gorom. BiH leži na Jadranskom moru u blizini grada Neuma.

Administrativno, BiH se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Federacija je administrativno podeljena na 10 kantona. Kantoni su podeljeni u opštine. Na teritoriji FBiH ima 79 opština. Grad Brčko je posebna administrativna jedinica - distrikt. 

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Republike Srpske

Vlada Brčko distrikta

 

 

Karta BiH

 

Osnovni podaci

Lokacija:

Jugoistočna Evropa, Balkansko poluostrvo, na sjeveru i zapadu graniči se sa Republikom Hrvatskom, na istoku sa Republikom Srbijom, a na jugoistoku sa Republikom Crnom Gorom.

Bosna i Hercegovina ima izlaz na Jadransko more u dužini od 13 km obalne linije.

Geografske koordinate:

44˚16'30'' Sjever,

42˚33'00'' Jug

44˚03'00'' Istok

44˚49'30'' Zapadna

teritorija: 51.209,00 km²

Najniža tačka: Nulta tačka na obali Jadranskog mora, grad Neum

Najviša tačka: Najviši planinski vrh Maglić, 2386m

Stanovništvo: 3,8 miliona (2003. godina)

Glavni grad: Sarajevo, oko 500.000 stanovnika

Ostali veći gradovi: Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar, Istočno Sarajevo i Doboj

Industrija: uglja, boksita, iranske rude, cinka, olova, tekstila, duvana i drveta

Klima: Sredozemna klima u jugoistočnoj, kontinentalna klimi u centralnom delu, umjerena kontinentalna (centralnoevropska) klima na sjeveru.

Politički sistem

Administrativna podjela:

Dva entiteta: Federacija i Srpska i Distrikt Brčko. FBiH je administrativno podeljena na 10 kantona. Na teritoriji FBiH ima 79 opština. Republika Srpska je administrativno podeljena na 62 opštine.

Ustav:

Dejtonski sporazum potpisan 14. decembra 1995. godine uključuje i novi ustav koji je na snazi; svaki entitet takođe ima svoj ustav

Valuta:

Konvertibilna marka (KM) Šifra valute: BAM

Kursna lista: 1,95583KM za 1 €

Glavni aerodromi:

Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar