Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesBosnia and Herzegovina

Briga o djeci/obrazovanje/aktivnosti

Description

Sustav obrazovanja u Bosni i Hercegovini sastoji se od:

  • Predškolski odgoj
  • Osnovno obrazovanje
  • Sekundarno obrazovanje
  • Visoko obrazovanje

 

Predškolsko obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini. To je prva, posebna i specifična razina obrazovnog sustava koji se bavi predškolskim odgojem djece. Predškolsko obrazovanje treba shvatiti u širem smislu koji je definiran pojmovima: njegovanje, obrazovanje, skrb i dobrobit.

Javni vrtići u Banjoj Luci

Javni vrtići u Sarajevu

Osnovno obrazovanje u BiH traje devet godina. Osnovno obrazovanje obvezno je i besplatno u javnim ustanovama za djecu od 6 do 15 godina. Paralelno sa stjecanjem osnovnog obrazovanja, umjetničko obrazovanje (glazba, balet, itd.) može se pohađati pod uvjetima i na način propisan zakonom.

Osnovne škole u Republici Srpskoj

Osnovne škole u Sarajevu

 

Srednjoškolsko obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini. U srednjoj školi postoje slјedeće vrste škola:

Srednja škola s četverogodišnjim nastavnim programom; Nakon završetka studija, mogu ući u visoko obrazovanje.

Strukovne škole (tehničke, industrijske, komercijalne i druge, prema definiciji kurikuluma) s kurikulumom od tri do četiri godine; Pristup visokom obrazovanju osigurava se svim studentima koji su završili četverogodišnju srednju školu, bez obzira na njihovu dob.

Srednje škole u Republici Srpskoj

Srednje škole u Sarajevu

 

Visoko obrazovanje se realizira kroz sveučilišne i stručne studijske programe i organizirano je u tri ciklusa:

Prvi ciklus vodi do akademskih naziva završenih dodiplomskih studija (stupanj Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri ili najviše četiri godine studija nakon završetka stjecanja srednje škole, koja je vrijedna najmanje 180, ili 240 bodova, Europski sustav prijenosa kredita

Drugi ciklus vodi do akademskog naziva magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenih dodiplomskih studija i traje jednu ili dvije godine i ocjenjuje se sa 60 ili 120 ECTS bodova na način da zbroj prvog ciklusa iznosi 300 ECTS bodova, i

Treći ciklus vodi do akademskog naslova doktora, tj. ekvivalenta, koji traje tri godine, a vrednuju se na 180 ECTS bodova.

 

Završetak prvog stupnja ciklusa daje pravo na određeni akademski naziv ili stručni naziv na određenom području. Po završetku drugog ciklusa, postoji akademski naziv i magistarski naziv ili ekvivalent tog područja. Po završetku studija trećeg ciklusa nalazi se akademski stupanj i znanstveni stupanj doktora znanosti za područje.

Sveučilište u Banja Luci

Sveučilište u Sarajevu

Sveučilište Istočno Sarajevo

Sveučilište Džemal Bijedić u Mostaru

 

Popis svih sveučilišta u Bosni i Hercegovini u BiH 2017/18.