Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesBosnia and Herzegovina

Брига о дјеци/образовање/активности

Description

Образовни систем у Босни и Херцеговини састоји се од:

  • Предшколско образовање
  • Основно образовање
  • Средње образовање
  • Високо образовање

 

Предшколско образовање је саставни дио образовног система у Босни и Херцеговини. То је први, посебан и специфичан ниво образовног система који се бави предшколским образовањем дјечијег узраста. Предшколско образовање треба схватити у ширем термину који је дефинисан појмовима: његовање, образовање, брига и добробит.

Јавни вртићи у Бања Луци

Јавни вртићи у Сарајеву

 

Основно образовање у БиХ траје девет година. Основно образовање је обавезно и бесплатно у јавним институцијама за дјецу узраста од 6 до 15 година. Паралелно са стицањем основног образовања, умјетничко образовање (музика, балет итд.) се може похађати  под условима и на начин прописан од стране закона.

Основне школе у ​​Републици Српској

Основне школе у ​​Сарајеву 

 

Средње образовање је саставни дио образовног система у Босни и Херцеговини. У средњој школи постоје сљедеће врсте школа:

Гимназије са четворогодишњим курикулумом; по завршетку студија могу ући у високо образовање.

Стручне школе (техничке, индустријске, трговачке и друге, према дефиницији наставног плана и програма) са наставним програмима од три до четири године; Приступ високом образовању је осигуран свим ученицима који су завршили четворогодишњу средњу школу, без обзира на њихову старост.

Средње школе у ​​Републици Српској

Средње школе у ​​Сарајеву

 

Високо образовање се реализује кроз универзитетске и стручне студијске програме и организовано је у три циклуса:

Први циклус води до академских назива завршених додипломских студија (степен Bachelor) или еквивалента, стеченог након најмање три или највише четири године студија након завршетка стицања средње школе, која је вриједна најмање 180, или 240 бодова, Европски систем преноса кредита

Други циклус води до академског назива магистра или еквивалента, стеченог након завршених додипломских студија и траје једну или двије године и оцјењује се са 60 или 120 ЕЦТС бодова на начин да збир првог циклуса износи 300 ЕЦТС бодова , и

Трећи циклус води до академског звања доктора, односно еквивалента, траје три године, који се вреднују са 180 ЕЦТС.

Завршетком степена првог циклуса стече се право на одређену академску титулу или професионалну титулу у одређеној области. По завршетку степена другог циклуса постоји академски назив и назив Мастер или еквивалентан том подручју. По завршетку степена трећег циклуса постоји академско звање и научни степен доктора наука за подручје.

Универзитет у Бања Луци

Универзитет у Сарајеву

Универзитет у Источном Сарајеву

Универзитет Џемал Биједић у Мостару

 

Листа свих универзитета у Босни и Херцеговини у БиХ 2017/18.