Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeIntellectual Property RightsBosnia and Herzegovina

Intellectual property rights

Description

Оквир за заштиту интелектуалне својине Босне и Херцеговине састоји се од седам закона, усвојених и стављених на снагу од стране Парламента БиХ 2010. године. Ови закони су усклађени са Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) и законодавством ЕУ.

  • Закон о ауторском и сродним правима у Босни и Херцеговини "Службени гласник БиХ", тачке 7/02, 32/02 и 76/06

  • Закон о индустријској својини у Босни и Херцеговини "Службени гласник БиХ", број 3/02 и 29/02

  • Правилник о жиговима

  • Регулатива индустријског дизајна

  • Прописи о називима поријекла

  • Правилник о поступку додјеле патента

  • Правилник о професионалним критеријумима за обављање функције која се односи на ауторско право и сродна права

Надлежност над истражним питањима интелектуалне својине подијељена је између царинских службеника, ентитетских инспектората и државних и ентитетских агенција за спровођење закона, а ниједна институција нема специјализиране истраге.

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине задужен је за рјешавање питања интелектуалне својине.

Корисни линкови:

Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине

World Intellectual Property Organization: Bosnia and Herzegovina

World Intellectual Property Organization: documents on IPR in Bosnia and Herzegovina