Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Leaving EuropeDeparture conditions/formalitiesBosnia and Herzegovina

Услови одласка

Description

Ако путујете преко једне од 52 граничне тачке у Босни и Херцеговини (40 путничких / 4 ваздушне / 8 жељезничких граничних тачака), требали бисте бити свјесни сљедећих права и дужности које имате као физичка лица на прелазу државне границе.

Странац може прелазити државну границу Босне и Херцеговине са важећом путном исправом само на граничним прелазима отвореним за међународни саобраћај и током радног времена одређеног граничног прелаза. Странац који је држављанин сусједне државе може прећи државну границу Босне и Херцеговине и на граничним прелазима одређеним за промет између Босне и Херцеговине и сусједних земаља, осим ако споразум између Босне и Херцеговине и сусједне земље није другачије назначен. (Члан 15. Закона о кретању и боравку странаца и азилу).

Путна исправа која је неопходна за странца да уђе у Босну и Херцеговину је важећи пасош или други документ за путну исправу издат од надлежног иностраног органа који је Босна и Херцеговина признала и важећу личну карту или други идентификациони документ са фотографијом која се може користити за прелазак границе и која је призната међународним уговором којем је једна страна у Босни и Херцеговини, као и путну исправу издату странцу у Босни и Херцеговини у складу са Законом о кретању и боравку странаца и азилу. (Члан 5. Закона о кретању и боравку странаца и азилу).

Странац може ући у Босну и Херцеговину са важећом путном исправом са уписаном визом или боравишном дозволом, осим ако Закон о кретању и боравку странаца и азилу или међународни споразум не прописује другачије. Страни држављани из члана 2. Одлуке о визама и члану 4. Одлуке о визама ослобођени су од визе за улазак у Босну и Херцеговину.

Грађани следећих земаља могу ући у Босну и Херцеговину до 90 дана у трајању од шест мјесеци од дана првог уласка, осим ако не посједују пасош или важећу личну карту која доказује идентитет и држављанство:

1) Државе чланице Европске уније,

2) државе потписнице Шенгенског споразума и

3) Андора, Црна Гора, Хрватска, Лихтенштајн, Монако, Сан Марино, Србија, Ватикан и Швајцарска. (Члан 16. Одлуке о визама).

 

Више информација потражите на сајту Граничне полиције.

 

Лични пртљаг

Ставке "личних пртљага" који припадају путницима  који долазе из иностранства ослобођени су увозних дажбина ако нису подложни било каквим ограничењима или забранама под условом да ти увози нису комерцијални.

"Лични пртљаг" означава све некомерцијалне предмете за личну употребу путника или његовог домаћинства, укључујући предмете које користи током путовања, под условом да постоје докази да је приликом одласка регистрован као пратећи пртљаг  који је пренесен  из долазеће земље у Босну и Херцеговину.

Тарифне преференције са доле наведеним количинским ограничењима по путнику и по дану примјењују се на:

  • некомерцијална роба, укључујући поклоне и сувенире из личног пртљага путника, са царинском вриједношћу не више од 200 КМ,

  • дуванске прoизводе:

           200 цигарета или

           100 цигарилоса или

           250 г дувана,

  • алкохолно пиће:

            2 литра вина,

            1 литар алкохола или алкохолних пића са више од 22% алкохола (од 2 литра јаког вина, шампањца или било ког другог напитка);

  • парфеми и тоалетна вода:

          60  мл парфема,

          250 мл тоалeтне воде.