Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropePension rights, UnemploymentBosnia and Herzegovina

Informacije o socijalnoj sigurnosti

Description

Bosna i Hercegovina je obavezna da garantira ostvarivanje socijalnih prava na pravičan, adekvatan i nediskriminirajući način sukladno obvezama koje proizilaze iz međunarodnih i europskih instrumenata o ljudskim pravima (Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine i Revidirana Europska socijalna povelja iz 1996.godine). 

Sustav socijalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini obuhvaća: socijalno osiguranje, socijalnu pomoć, obiteljsku pomoć i zaštitu djece i branitelja. Unutar programa socijalnog osiguranja postoje: mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita i osiguranje od nezaposlenosti.

Strani državljani su dio sustava socijalnog osiguranja samo ako su zaposleni u poduzeću koje plaća socijalni doprinos državi za njih.

Doprinosi za socijalno osiguranje u BiH regulirani su na entitetskoj razini. Veći dio doprinosa plaća poslodavac, a strani državljanin plaća u prosjeku 33% troškova.

 

Korisni linkovi za dodatne informacije:

Savjet Evrope 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine