EURAXESS Service Center

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УНИВЕРЗИТЕТ САРАЈЕВО

Сарајево

 

www.ius.edu.ba

 

Координатор:

info@ius.edu.ba 

Teл. +387 33 957 101

Храсничка цеста 15

71210 Сарајево

Босна и Херцеговина