EURAXESS Service Center

INTERNACIONALNI UNIVERZITET SARAJEVO

Sarajevo

 

www.ius.edu.ba

 

Koordinator:

info@ius.edu.ba

Tel. +387 33 957 101

Hrasnička cesta 15

71210 Sarajevo

Bosna i Hercegovina