EURAXESS Service Centre 

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Istočno Sarajevo

 

Koordinator: Jovana Amović

jovana.amovic@ues.rs.ba

Tel./Fax. +387 57 320 330

Vuka Karadžića 30

71 123 Istočno Sarajevo

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina