EURAXESS Service Centre

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Banja Luka

 

Koordinator: Dragana Radulović

dragana.radulovic@unibl.org

 

Tel/faks: +387 51 321 173

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78 000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina