EURAXESS Service Centre

UNIVERZITET U SARAJEVU

Sarajevo

 

 

www.unsa.ba

 

 

Koordinator: Nina Begovic

nina.begovic@unsa.ba

Tel. +387 33 565 123

Rektorat

Obala Kulina Bana 7/II

71000 Sarajevo, BiH

Bosna i Hercegovina